بلبرینگ کف گرد اکسل جلو

BDA-1029

رولربرینگ سوزنی بازویی اکسل عقب (بیرونی )

DB70216

رولربرینگ سوزنی بازویی اکسل عقب (داخلی)

NE70214