بلبرينگ ته ميل لنگ

6202-2RS/C3

رولربرینگ گیربکس پراید(شافت خروجي)

32204

رولربرینگ گیربکس (شافت خروجي)

12649A/10

بلبرینگ گیربکس(شافت ورودي)

6304- 2RS/C3

بلبرینگ گیربکس (شافت ورودي)

62/22-2RS/C3

رولربرینگ طرفین محفظه دیفرانسیل

68149/10